Lidmaatschap en Contributie

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van juni van dit jaar tot en met mei van het volgende jaar.

Hoe word ik lid?

Ben je 6 jaar of ouder en wil je aanmelden als nieuw lid van de voetbalvereniging dan kun je contact opnemen met onze secretaris
Ben je nog niet zeker of je voetballen leuk vindt, dan ben je altijd van harte welkom om ter kennismaking 2 keer kosteloos mee te trainen. Ook hiervoor dien je contact op te nemen met de secretaris.

Hoe meld ik mij af?

Het afmelden als lid van de vereniging kan alleen schriftelijk bij de secretaris.

  • afmelden dient te geschieden voor eind mei
  • alle financiële verplichtingen dienen te zijn voldaan
  • halverwege het seizoen is het niet mogelijk je niet over laten schrijven naar een andere vereniging
  • bedenk voordat je stopt of vertrekt, of je nog een andere functie binnen de vereniging zou willen vervullen

Contributie

Mini-pups gratis
Jeugd O8/O9/O11 €   54,80 per jaar + € 10,00 waskosten
Jeugd O13/O15 €   70,55 per jaar + € 10,00 waskosten
Jeugd O17/O19 €   82,25 per jaar + € 10,00 waskosten
Senioren € 140,90 per jaar
Kledingfonds spelende seniorenleden €  10,00  per jaar
Ondersteunende leden €   33,50 per jaar

De contributie wordt elk jaar geindexeerd aan de inflatie.

Donateurs

Om de vereniging financieel te steunen, kan men donateur worden.
De kosten van het donateurschap bedragen € 5,00 per huisgezin.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij één van de bestuursleden.

Overig

Het bestuur behoudt zich het recht voor leden, die een betalingsachterstand hebben van meer dan één jaar, tijdelijk te schorsen of te royeren. Dit betekent overigens niet dat de betalingsverplichting vervalt.

© 2021 EGVV | Privacy Policy

Ontwerp en realisatie door palmedia